03- Taula recollida de dades experimentals

Propietats dels sòlids iònics, covalents i metàl·lics

Objectiu: Deduir el tipus d'enllaç d'algunes substàncies a partir de les seves propietats.


Relació del material i reactius:


Recollida de dades:

Substàncies
Estat físic a temp. ambient
Solubilitat en aigua
Conductivitat elèctrica en
estat sòlid
Conductivitat elèctrica en dissolució


Last modified: Sunday, 28 November 2010, 6:52 PM