02- Resultat de l'experiència

Imatge gràfica del resultat de l'experiència:

En el vas de precipitats ens poden quedar tres capes ben diferenciades.

Reacció de saponificació

Nota: no sempre es produeix la saponificació completa de tot l'oli . En l'informe de la pràctica caldrà explicar perquè es axí.

Last modified: Monday, 26 March 2012, 9:12 PM