01- Desenvolupament de la pràctica

Fem l'anàlisi poblacional de les espècies de crustacis amfípodes que es troben sobre l'alga Corallina elongata que creix a la zona de vaivé de les onades entre 0 i 0'25m de profunditat a la platja de Cubelles.

Platja de cubelles

Es realitza un mostreig cada dos mesos al llarg de l'any en una superfície de 20x20 cm. Les dades es recullen en una taula per fer-ne l'estudi corresponent.

Corallina-elongata

Darrera modificació: dimarts, 16 març 2010, 12:47