03- Evolució demogràfica de les dues poblacions

Les dues variants de Biston betularia sobre una escorça d'arbre

Biston betularia

Evolució demogràfica de les dues poblacions

biston betularia evolución demogràfica
Last modified: Saturday, 26 March 2011, 1:12 PM