Portes obertes al PRBB, dissabte 7 d'octubre de 2017

Activitat:

 
Format: Filmació de la visita i de les activitats realitzades.
              Es poden veure exemples en el post 469 portes obertes PRBB 2015
Participants: Alumnes de: biologia i geologia ESO-4, biologia de 1r i 2n de batxillerat i lliurement tots els lectors del blog adn-dna i usuaris dels recursos de ciències de la naturalesa adn-dna.net
Organització : Treball individual o en grup.
Presentació:  Cal carregar el video en el canal propi a YouTube d'un alumne del grup i cada alumne individualment farà un comentari sobre la visita destacant aquells aspectes que consideri més interessants.
Posteriorment cal incorporar, a través d'un comentari en aquest post 553, l'enllaç al video de l'activitat i el comentari personal.
Termini:   Diumenge 15 d'octubre de 2017 a les 22:00 h
Last modified: Wednesday, 27 September 2017, 7:59 PM