Dia Darwin 2017 (termini de presentació diumenge 26 de febrer de 2017 a les 22:00h)

Activitat:

Tema  Charles Darwin i la evolució biològica
Wegrafia per consultar: Curs B08 - Evolució biològica
Format del treball: editar un video sobre el tema proposat , durada mínima 10 minuts.
                               
Participants: alumnes de cultura científica de 1r de batxillerat.
Organització : treball en grup.
Presentació:
Treball de grup: cal carregar el video en el canal propi a YouTube d'un alumne del grup i publicar l'enlaç en el blog adn-dna post nº 541
                            Nota si el canal no pot carregar videos de més de 10 minuts cal fer dues parts de durada inferior a 10 minuts  
Treball individual:i cada alumne farà un comentari sobre un aspecte que consideri destacat de la biografia de Charles Darwin  blog adn-dna post nº 541
Termini:   Diumenge 26 de febrer de 2017 a les 22:00 h 
Last modified: Sunday, 12 February 2017, 7:32 PM