02.- Què observes en aquest idiograma?

.

Click cariotip_down.gif link to view the file.