03.- Què observes en aquest idiograma?

.

Click sindrome_down.png link to view the file.