04_01 La pressió osmòtica - 3:22 © Natàlia de Belza, Aina Eroles, Berta Jorba i Marina Pelfort