08 - Línea del temps de la genètica i la genòmica © Antonio Barbadilla UAB

08- Línea del temps de la genètica i la genòmica © Antonio Barbadilla UAB