15- Procediment d’actuació davant d’un cas de sospita de febre hemorràgica pel virus de l’ Ebola © Generalitat de Catalunya