03- Simulador de notes: compara les notes pròpies amb la primera assignació 2014

.